onsdag 28 mars 2018

V-topp: Övertro på marknaden i snösvängen

Från artikel i Sundsvalls Tidning, nyhet på nätet 26 mars

 Åke Johansson menar att privatiseringen medfört en sämre snöröjning. "Det har funnits en övertro på att marknaden löser allt", säger han.

Snöröjningen i Sundsvall har fått kritik under hela vintern.
Nu kommer Vänsterpartiet med sin lösning på problemet – fler maskiner i kommunal ägo.
– Vi har stadigt minskat antalet egna maskiner och det har påverkat kvaliteten på snöröjningen, säger Åke Johansson (V), vice ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

Kommunens egna maskiner som kämpar mot snöovädren har blivit färre genom årens lopp.
Antalet väghyvlar som kommunen nyttjar har på 50 år minskat från tolv till fyra varav en av dessa ägs av kommunen.
Den övriga maskinparken har också rustats ned.
– Vi har inte den beredskap som vi behöver, säger Åke Johansson.
Han skyller delar av problemen att röja vägarna på privatiseringarna.
– Den har bidragit till en sämre snöröjning. Det har funnits en övertro på att marknaden löser allt och att upphandla har nästan blivit ett budord i kommunen. Det slår tillbaka på oss medborgare som får betala med indragen busstrafik och halkolyckor, säger Åke Johansson.
Vänsterpartiets lösning går ut på att bygga upp kommunens egen maskinpark igen.
– Att det ser ut som det gör är delvis vårt eget fel. Nu har det gått för långt, vi behöver vända utvecklingen och skaffa en större maskinflotta, säger Åke Johansson.
Något som också ser ut att bli fallet. ST har tidigare rapporterat om planerna att om att köpa in ytterligare en väghyvel till nästa vinter.
– Det finns med i kommande investeringsplanering, sa Anders Hedenius (S), ordförande i Stadsbyggnadsnämnden, i januari.
Vänsterpartiet är inne på samma linje.
– Jag föreslog det i en diskussion vi hade under senaste mötet i nämnden, men frågan är om det räcker med en väghyvel till? Vi behöver göra mer än så, säger Johansson.
Det låter som stora investeringar, hur ska ni finansiera det?
– En investeringsbudget ska användas till sånt som är är nödvändigt. Här måste vi hitta lösningar.Ur ST på nätet st.nu måndag 26 mars 2018

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Afghanistan - två foton

Efter att ha lagt ut talet från manifestationen mot deportation av flyktingar tillbaka till Afghanistan, for tankarna tillbaka till land...